จังหวะ 5 Step Approach อยู่บ้านแล้วเสี้ยนจัด อยากปรับ ปัญหา Timing มาก เลยตั้งกล้องซ้อมกันตรงนั้นเลย ตอนนี้เข้าใจประเด็นที่เคยหลุดออกนอกทะเลมาแล้วช่วงหนึ่งคือ TIMING นี่เอง สรุปว่าตั้งแต่ตอนที่ไปดูคลิป เยอะ ๆ