ผ่านไปอีก 1 ปีที่ทรมาน…แต่ก็มันดี ปีนี้มีอะไรหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คน งาน เงิน ต่าง ๆ เหมือนเป็นบททดสอบให้ใครหลาย ๆ คนที่ต้องการจะวัดว่าเราอยู่ที่ตรงไหน และเมื่อสิ้นปีผ่านไป มันเหมือนกับการร่อนตะแกรง ที่มีแต่ผู้ที่ใช่