ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2553


ผ่านไปอีก 1 ปีที่ทรมาน…แต่ก็มันดี

ปีนี้มีอะไรหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คน งาน เงิน ต่าง ๆ

เหมือนเป็นบททดสอบให้ใครหลาย ๆ คนที่ต้องการจะวัดว่าเราอยู่ที่ตรงไหน

และเมื่อสิ้นปีผ่านไป มันเหมือนกับการร่อนตะแกรง ที่มีแต่ผู้ที่ใช่ และเลือกแล้วเท่านั้น

ที่จะยังคงรอด และดำรงอยู่บนเส้นทาง SYNERRY นี้ได้

ปีหน้า ฟ้าใหม่ คงต้องเปิดรับกับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเข้ามา

จงพร้อมรับกับคำว่ามากกว่า เพราะไม่มีคำว่ามากที่สุด

แต่สุดท้าย ถ้าหากว่าท้ายสุดคือสิ่งที่เราตามหา

รับรองว่า…เวลา ไม่เคยสูญหายไปอย่างเปล่าประโยชน์

…กล่าวโดย @rt SYNERRY
30/12/2552 16.59  ณ โต๊ะประชุมชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *