เรื่องของความสัมพันธ์ ระหว่าง รอบกับสปีด การโยนโบว์ลิ่ง


They Classify Bowlers In 5 Category’s
1 Rev Dominant
2 Slightly Rev Dominant
3 Speed and Rev Rate match
4 Slightly Speed Dominant
5 Speed Dominant

อันนี้เขาแบ่งนักโบว์ลิ่งออกเป็น 5 ประเภท   แต่เขาบอกว่า ควรจะเป็น 3,4 จะดีสุด ประมาณว่าให้ความสำคัญกับสปีดมากกว่ารอบนิดหนึ่ง

โดยหลักการแบ่ง เรื่องของรอบกับสปีด คร่าว ๆ ก็ประมาณนี้  ไม่ต้องจริง จังกับมันมากก็ได้นะครับ  อันนี้เป็นเพียงข้อมูล
เรื่องของสปีดก่อน  แบ่งออกเป็น 3 Step
slow -  ต่ำกว่า 15 mph ลงไป
medium - 15-17.9 
fast - 18 ขึ้นไป
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากเว็บของ Storm นะครับ

ส่วนเรื่องรอบ แบ่งแบบนี้
รอบน้อย - ต่ำกว่า 240 RPMs
รอบกลาง - 240-360 RPMs
รอบเยอะ - 360 RPMs ขึ้นไป

ทีนี้สมมติว่าเรา รอบน้อย และสปีดน้อย  จริง ๆ มันก็จะเท่ากับพอดี  แต่ถามว่าประสิทธิภาพ ถ้าเทียบกับ รอบเยอะ สปีดเยอะ  ซึ่งก็พอดีเหมือนกัน  อะไรจะดีกว่า  แน่นอนว่าคำตอบคืออย่างหลังแบบไม่ต้องสงสัยอะครับ 

น่าจะพอเห็นภาพและเคลียร์เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างสปีดและรอบได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *